Register op Muzieklijstjes

Alle jaarlijstjes die er toe doen, in één register

Colin Irwin

Initialen cirwin
Huidige URL op muzieklijstjes
Aantal recensies 868
Geboorte / sterftejaar 1951 -


> Genres en kenmerken
> Individuele lijsten
> Recensies


Genre's en kenmerken - top

Kenmerken: Genres

x Buitenlander x Country & Western
x Lemma Wikipedia x Folk
x Mojo x Singer-songwriter


Individuele muzieklijstje(s) - top

Bron Jaar Individuele lijstje(s) Gehele muzieklijst

Mojo 2005 link Mojo - genre albums of the year 2005: Folk
Mojo 2006 link Mojo - genre albums of the year 2006: Folk
Mojo 2007 link Mojo - genre albums of the year 2007: Folk
Mojo 2008 link Mojo - genre albums of the year 2008 - Folk
Mojo 2009 link Mojo - genre albums of the year 2009 : Folk
Mojo 2010 link Mojo - genre albums of the year 2010 : Folk
Mojo 2011 link Mojo - genre albums of the year 2011 : Folk
Mojo 2012 link Mojo - genre albums of the year 2012 : Folk
Mojo 2013 link Mojo - Albums of the year 2013 : Folk
Mojo 2014 link Mojo - The best albums of 2014 : Folk
Mojo 2015 link Mojo - The best albums of 2015 : Folk
Mojo 2016 link Mojo - The best albums of 2016 : Folk
Mojo 2017 link Mojo - The best albums of 2017 : Folk
Mojo 2018 link Mojo - The best albums of 2018 : Folk
Mojo 2019 link Mojo - The best albums of 2019 : Folk
Mojo 2020 link Mojo - The best albums of 2020 : Folk
Mojo 2021 link Mojo - The best albums of 2021 : Folk
Mojo 2022 link Mojo - The best albums of 20212: Folk


Recensies - top

Artiest^ Album^ Ts^ Jaar/Nr^ Verm^

# 25 years of Celtic music Moj 2001 / 90
#trib A hard day's night treatment Moj 2016 / 269
Always lift him up : a tribute to Blind ... Moj 2008 / 175
# And the craic was good Moj 1997 / 42
And they all sang rosselsongs Moj 2006 / 146
#trib Beautiful : a tribute to Gordon Lightfoo... Moj 2004 / 123
# Down river recordings live : vol. 1 Moj 2003 / 112
Dual Moj 2009 / 182
Evolving tradition 3 Moj 2001 / 95
Evolving tradition 4 : generations Moj 2004 / 133
Farewell to Ireland Moj 1999 / 68
Fire and sleet and candlelight Moj 2004 / 122
Fire draw near Moj 2022 / 338
Flash company Moj 2001 / 89
Folk against fascism Moj 2010 / 201
Gentle men (Passchendaele concerts) Moj 1998 / 52
Ghosts from the basement Moj 2010 / 202
Good people take warning Moj 2012 / 222
Great grandson of Morris on Moj 2004 / 131
Hands across the water Moj 2006 / 148
I'm a Romany rai Moj 2012 / 222
Instant replay Moj 2019 / 310
#trib Joy of living : a tribute to Ewan MacCol... Moj 2015 / 264
# Let Scotland flourish Moj 2003 / 117
Never the same : leave-taking from the B... Moj 2006 / 146
Nowt so funny as folk Moj 2004 / 125
Paddy in the smoke Moj 1997 / 48
1
#trib Shining bright : the songs of Lal & Mike... Moj 2002 / 106
Sing me the songs : celebrating the work... Moj 2013 / 238
Singing through the hard times : a tribu... Moj 2009 / 187
# Song links Moj 2003 / 116
Song links 2 Moj 2005 / 141
Songs of separation Moj 2016 / 268
Spain in my heart : songs of the Spanish... Moj 2004 / 125
The acoustic folk box Moj 2002 / 103
The best of the Irish tradition : vol. 1 Moj 2003 / 114
The electric muse revisited : the story ... Moj 2021 / 334
The gathering Moj 1997 / 42
The heart is true Moj 2012 / 222
The imagined life Moj 2007 / 167
The little red box of protest songs Moj 2009 / 189
The long road to freedom : anthology of ... Moj 2002 / 106
The lost words : spell songs Moj 2019 / 310
1
The mother of all Morris Moj 2008 / 171
The Northumbrian small pipes Moj 1996 / 37
The self preservation society Moj 2018 / 292
#trib The songs of Sandy Wright Moj 2010 / 194
# The transports Moj 2004 / 126
1
The transports Moj 2018 / 293
1
The voice of the people : a selection fr... Moj 2009 / 192
2
The voices of folk Moj 1996 / 37
Three score & ten : a voice to the peopl... Moj 2009 / 191
1
Transatlantic sessions 2 Moj 1999 / 65
Troubadours of folk : the 60's acoustic ... Moj 2003 / 113
Vision & revision : the first 80 years o... Moj 2019 / 308
2
Voice + vision : songs of resistance, de... Moj 2015 / 254
What the folk : volume 2 Moj 2008 / 173
#trib Where have all the flowers gone : the so... Moj 1998 / 53
2
# You never heard so sweet : songs by sout... Moj 2012 / 222
Ross Ainslie & Jarlath Henderson Partners in crime Moj 2008 / 175
1
Alaw Denwyd i'r goleuni/Drawn to the light Moj 2022 / 342
Albion band The BBC sessions Moj 1998 / 53
Alias acoustic band 1798-1998: Irish songs of rebellion, res... Moj 1999 / 69
1798-1998: Irish songs of rebellion, res... Moj 1999 / 70
All jigged out Wish hill Moj 2007 / 165
Allan yn y fan Off the map Moj 2003 / 117
Altan Local ground Moj 2005 / 141
Runaway sunday Moj 1997 / 45
The blue idol Moj 2002 / 105
Anam Riptide Moj 1998 / 55
Ian Anderson's Country blues band Stereo death breakdown Moj 2009 / 187
Steve Ashley Another day Moj 2017 / 280
One more thing Moj 2018 / 301
Athena Breathe with me Moj 2007 / 162
Joan Baez Whistle down the wind Moj 2018 / 293
1
Roy Bailey Below the radar Moj 2009 / 189
1
Past masters Moj 1998 / 54
Roy Bailey with Martin Simpson & John Ki... Sit down & sing Moj 2005 / 141
Band of Burns The thread Moj 2020 / 317
1
Sylvia Barnes The colour of amber Moj 2008 / 171
Simon Barron & Rosalind Brady Somewhen Moj 2003 / 113
Baskery Fall among thieves Moj 2009 / 185
New friends Moj 2011 / 214
Battlefield band Out for the night Moj 2004 / 125
Time & tide Moj 2002 / 106
Be good Tanyas Chinatown Moj 2003 / 112
1
Adam Beattie Somewhere round the bend Moj 2021 / 334
Naomi Bedford A history of insolence Moj 2014 / 253
1
Naomi Bedford & Paul Simmonds Singing it all back home : Appalachian b... Moj 2019 / 308
1
Songs my ruiner gave to me Moj 2018 / 291
Naomi Bedford Tales from the weeping willow Moj 2011 / 214
1
Peter Bellamy Fair Annie Moj 2004 / 133
Fair England's shore Moj 2009 / 182
Oak, ash & torn Moj 2011 / 217
Wake the vaulted echoes Moj 2000 / 75
Walk the vaulted echoes Moj 1999 / 71
Bellowhead Broadside Moj 2012 / 229
1
Burlesque Moj 2006 / 156
4
E.P.Onymous Moj 2005 / 135
Hedonism Moj 2010 / 204
1
Matachin Moj 2008 / 180
2
Revival Moj 2014 / 248
1
Margaret Bennett Glen Lyon Moj 2001 / 91
In the sunny long ago Moj 2001 / 91
Martyn Bennett Aye! Moj 2012 / 220
Martyn Bennett & Fraser Fifield Birds & beasts Moj 2010 / 203
Martyn Bennett Bothy culture Moj 1997 / 49
1
Glen Lyon (a song cycle) Moj 2002 / 104
Grit Moj 2004 / 122
Bird in the belly After the city Moj 2022 / 342
1
Black family Our time together Moj 2004 / 133
Mary Black Shine Moj 1997 / 41
Speaking with the angel Moj 1999 / 71
Tom Bliss The whisper Moj 2009 / 182
Luka Bloom Eleven songs Moj 2009 / 183
Blue murder No one stands alone Moj 2002 / 104
Bluehorses Dragons milk and coal Moj 1999 / 71
Jon Boden Afterglow Moj 2017 / 289
Painted lady Moj 2016 / 277
Songs from the floodplain Moj 2009 / 185
1
Eric Bogle The colour of dreams Moj 2003 / 112
Kev Boyle Palestine grove Moj 2010 / 194
Paul Brady Nobody knows : the best of Moj 1999 / 71
Brass monkey Flame of fire Moj 2004 / 127
Head of steam Moj 2009 / 187
Breath Carry your kin Moj 2016 / 273
2
Anne Briggs A collection Moj 2009 / 192
3
Broderick Cortanza castle Moj 2003 / 112
Chuck Brodsky The baseball ballads 2 Moj 2014 / 250
1
Tim Buckley Goodbye and hello Moj 2010 / 204
24
Paul Butterfield blues band The Paul Butterfield blues band Moj 2010 / 204
17
Calan Dinas Moj 2015 / 262
Ian Campbell Folk group Contemporary Campbells Moj 1998 / 51
New impressions Moj 1998 / 51
Cantrip Silver Moj 2003 / 113
Capercaillie Beautiful wasteland Moj 1997 / 47
Choice language Moj 2003 / 116
Nadurra Moj 2000 / 85
Kim Carnie And so we gather Moj 2022 / 346
Katy Carr Passion play Moj 2003 / 112
Sam Carter Home waters Moj 2020 / 320
Keepsakes Moj 2009 / 190
The no testament Moj 2012 / 229
Eliza Carthy Angels & cigarettes Moj 2000 / 83
Eliza Carthy & the Wayward band Big machine Moj 2017 / 280
1
Eliza Carthy Dreams of breathing underwater Moj 2008 / 176
1
Eliza Carthy and the kings of Calicutt Moj 1997 / 46
Eliza Carthy & Norma Waterson Gift Moj 2010 / 201
1
Eliza Carthy Neptune Moj 2011 / 211
1
Eliza Carthy & Nancy Kerr On reflection Moj 2002 / 104
Eliza Carthy & the Restitution Queen of the whirl Moj 2022 / 349
1
Eliza Carthy Red rice Moj 1998 / 55
2
Restitute Moj 2019 / 308
Eliza Carthy & Ben Seal Through that sound (my secret was known) Moj 2020 / 320
1
Eliza Carthy Wayward daughter Moj 2013 / 236
John & James Carthy The wavy bow collection Moj 2021 / 326
Martin Carthy Essential Martin Carthy Moj 2011 / 212
Signs of life Moj 1998 / 61
Martin Carthy & Dave Swarbrick Straws in the wind Moj 2006 / 156
Martin Carthy The january man : live in Belfast 1978 Moj 2011 / 210
Martin Carthy & Eliza Carthy The moral of the elephant Moj 2014 / 248
1
Martin Carthy Waiting for angels Moj 2004 / 131
Paddy Casey Amen (So be it) Moj 1999 / 71
1
Jim Causley Dumnonia Moj 2011 / 211
Forgotten kingdom Moj 2016 / 270
1
Fruits of the Earth Moj 2005 / 144
Olivia Chaney The longest river Moj 2015 / 258
2
Niamh Ní Charra "Cuz : a tribute to Terry ""Cuz"" Teahan... Moj 2013 / 237
From both sides Moj 2007 / 165
1
Cherish the ladies New day dawning Moj 1996 / 37
The girls won't leave the boys alone Moj 2001 / 91
Woman of the house Moj 2006 / 146
Pat Kilbride Nightingale lane Moj 2002 / 101
Chieftains featuring Ry Cooder San Patricio Moj 2010 / 197
2
Chieftains Tears of stone Moj 1999 / 62
1
Tears of stone Moj 1999 / 63
1
Voice of ages Moj 2012 / 222
Chumbawamba English rebel songs 1381-1914 Moj 2003 / 117
Readymades Moj 2002 / 105
Eric Clapton E.C. was here Moj 1996 / 35
1
Josienne Clarke & Ben Walker Overnight Moj 2016 / 276
Vikki Clayton Movers and shakers Moj 1997 / 43
Chris Coe A wiser fool Moj 2001 / 93
Pete Coe Backbone Moj 2010 / 205
1
In paper houses Moj 2004 / 129
Long company Moj 1997 / 44
Cohen Braithwaite-Kilcoyne Rakes & misfits Moj 2021 / 330
Judy Collins 3 Moj 2010 / 204
2
Spellbound Moj 2022 / 341
1
Whales & nightingales Moj 2010 / 204
1
Shirley Collins False true lover Moj 2001 / 93
1
Shirley Collins & Davy Graham Folk roots, new routes Moj 1999 / 69
11
Shirley & Dolly Collins Harking back Moj 1999 / 62
Shirley Collins & the Albion country ban... No roses Moj 2017 / 287
12
Shirley & Dolly Collins Snapshots Moj 2006 / 151
Shirley Collins Sweet England Moj 2011 / 206
1
The ballad of Shirley Collins Moj 2018 / 294
The sweet primeroses Moj 2009 / 192
2
Christine Collister Blue aconite Moj 1996 / 37
Commoners choir Commoners choir Moj 2017 / 287
Coope, Boyes & Simpson As if … Moj 2010 / 201
Bob and Ron Copper Traditional songs from Rottingdean Moj 2015 / 261
2
Cordelia's dad Spine Moj 1998 / 56
Corrs Live Moj 1997 / 44
Talk on corners Moj 1997 / 49
4
Debra Cowan Fond desire farewell Moj 2009 / 190
Andrew Cronshaw The great dark water Moj 2011 / 207
Crucible Love & money Moj 2008 / 177
Cynefin Dilyn afon Moj 2020 / 317
Dallahan When the day is on the turn Moj 2015 / 256
De Danann Hibernian rhapsody Moj 1997 / 40
How the West was won Moj 2001 / 93
Barbara Dane Anthology of Amercan folk songs Moj 1998 / 51
Luke Daniels Old friends & exhausted enemies Moj 2019 / 313
Danú All things considered Moj 2002 / 101
The road less traveled Moj 2004 / 122
When all is said and done Moj 2005 / 140
1
Daphne's flight Knows time, knows change Moj 2017 / 283
Bob Davenport The common stone Moj 2004 / 133
Louis De Bernières Despatches Moj 2022 / 338
Dead Belgian Love & death : the songs of Jacques Brel Moj 2012 / 226
Delta maid Outside looking in Moj 2011 / 212
Damien Dempsey Seize the day Moj 2004 / 127
1
Tim Dennehy Between the mountain and the sea Moj 2004 / 125
The blue green door Moj 2002 / 105
Sandy Denny & Alex Campbell 19 Rupert st Moj 2011 / 216
Sandy Denny A boxful of treasures Moj 2012 / 223
2
Gold dust : live at the Royalty Moj 1998 / 55
Like an old fashioned waltz Moj 2012 / 223
1
Rendezvous Moj 2012 / 223
3
Sandy Moj 2012 / 223
7
Sandy Denny Moj 2010 / 205
2
The best of the BBC recordings Moj 2012 / 223
1
The north star grassman and the ravens Moj 2011 / 213
5
The north star grassman and the ravens Moj 2012 / 223
5
Dervish At the end of the day Moj 1996 / 37
Midsummer's night Dervish Moj 1999 / 71
The great irish songbook Moj 2019 / 308
Devil's interval Blood & honey Moj 2006 / 156
Johnny Dickinson Border ballads Moj 2005 / 135
Ani DiFranco & Utah Phillips Fellow workers Moj 1999 / 69
Ani DiFranco Little plastic castle Moj 1998 / 52
To the teeth Moj 1999 / 73
Dillards Pickin' and fiddlin' Moj 2010 / 204
1
Cara Dillon A thousand hearts Moj 2014 / 250
After the morning Moj 2006 / 151
Hill of thieves Moj 2009 / 182
Sweet liberty Moj 2003 / 119
Gerry Diver Speech project Moj 2012 / 220
1
Lonnie Donegan Lonnie live! Moj 2009 / 185
Rosie Doonan & Ben Murray Mill lane Moj 2005 / 139
Johnny Doran The master pipers : volume 1 Moj 2003 / 114
Charlie Dore Milk roulette Moj 2015 / 254
Dowally Early bird/Night owl Moj 2021 / 330
Maria Doyle Kennedy Sing Moj 2012 / 227
Molly Drake The tide's magnificence : songs & poems ... Moj 2018 / 294
Nick Drake A treasury Moj 2004 / 132
1
Drever McCusker Woomble Before the ruin Moj 2008 / 179
1
Kris Drever If wishes were horses Moj 2016 / 270
Mark the hard Earth Moj 2010 / 197
Where the world is thin Moj 2021 / 326
Blair Dunlop House of jacks Moj 2014 / 248
Judy Dyble & Andy Lewis Summer dancing Moj 2017 / 286
Easy club Easy club Moj 2001 / 91
Tim Edey Being myself Moj 2019 / 313
Edward II Dancing tunes Moj 2021 / 330
Live at Cropredy Moj 1999 / 71
Manchester's improving daily Moj 2016 / 273
1
This way up Moj 1999 / 62
Zest Moj 1996 / 37
Eighteenth day of may The Eighteenth day of may Moj 2006 / 148
Ramblin' Jack Elliott Kerouac's last dream Moj 1997 / 49
Little Johnny England Mercs & Cherokees Moj 2002 / 101
Equation Return to me Moj 2003 / 114
Dave Evans The words in between Moj 2001 / 93
2
John Fahey City of refuge Moj 1997 / 39
Fairport convention Festival bell Moj 2011 / 212
Liege & lief Moj 2012 / 223
34
Myths and heroes Moj 2015 / 258
Rising for the moon Moj 2012 / 223
3
Sense of occasion Moj 2007 / 162
The wood & the wire Moj 2000 / 80
Unconventional Moj 2002 / 105
Unhalfbricking Moj 2012 / 223
29
What we did on our Saturday Moj 2018 / 298
Famous jug band Sunshine possibilities Moj 2001 / 95
Farrah Moustache Moj 2001 / 94
Daoire Farrell True born Irishman Moj 2017 / 278
Fernhill Na prádle Moj 2007 / 161
1
David Ferrard Across the troubled wave Moj 2010 / 194
Fraser Fifield Honest water Moj 2003 / 113
James Findlay Sport and play Moj 2011 / 211
1
Firebrand Lost lady found Moj 2002 / 105
Flook Ancora Moj 2019 / 308
Flatfish Moj 1999 / 73
Haven Moj 2006 / 146
John Francis Flynn I would not live always Moj 2021 / 334
1
Chris Foster Jewels Moj 2004 / 129
Fotheringay Fotheringay Moj 2012 / 223
4
Nothing more : the collected Fotheringay Moj 2015 / 258
1
Julie Fowlis Gach sgeul : every story Moj 2014 / 246
Mar a tha mo cridhe Moj 2013 / 230
Uam Moj 2009 / 193
1
Bob Fox & John Tams A garland for Joey : the War horse songb... Moj 2018 / 291
Bob Fox & Stu Luckley Thirty years on Moj 2009 / 184
Fi Fraser & Jo Freya The Fraser sisters Moj 1998 / 59
French, Frith, Kaiser, Thompson Live, love, larf & loaf Moj 2008 / 175
Freya Abbott Ferguson Get well soon Moj 2011 / 211
Martin Furey Howl Moj 2003 / 114
Furrow collective At our next meeting Moj 2014 / 244
Wild hog Moj 2017 / 278
Gathering (UK) Gathering Moj 2009 / 185
Dick Gaughan Handful of Earth Moj 2009 / 192
4
Lucky for some Moj 2006 / 153
Outlaws & dreamers Moj 2001 / 97
Frankie Gavin, Rick Epping & Tim Edey Jiggin' the blues Moj 2008 / 175
Frankie Gavin & De Dannan Jigs, reels & rock 'n' roll Moj 2010 / 205
Katriona Gilmore & Jamie Roberts Up from the deep Moj 2011 / 208
Thea Gilmore Avalanche Moj 2003 / 117
3
Burning Dorothy Moj 1999 / 63
Harpo's ghost Moj 2006 / 154
1
Murphy's heart Moj 2010 / 203
Rules for jokers Moj 2001 / 95
1
Songs from the gutter Moj 2003 / 112
The lipstick conspiracies Moj 2000 / 80
Gordon Giltrap Portrait Moj 1998 / 51
Time to reflect : a personal anthology Moj 2015 / 259
Gloaming The Gloaming Moj 2014 / 244
4
The Gloaming 2 Moj 2016 / 270
3
Goitse Inspired by Chance Moj 2016 / 275
Good habits Antipody Moj 2022 / 338
Davey Graham After hours at Hull university Moj 1998 / 51
Folk, blues & beyond ... Moj 2017 / 289
4
Martin Green Flit Moj 2016 / 275
Charlotte Greig Down in the valley Moj 2000 / 78
Sara Grey with Kieron Means Down in the old Dolores Moj 2014 / 244
Byrony Griffith & Alice Jones A year too late and a month too soon Moj 2022 / 346
1
Byrony Griffith Hover Moj 2018 / 298
Eel Grinders Voyage Moj 2002 / 104
Woody Guthrie Live wire : Woody Guthrie in performance... Moj 2011 / 215
Mary Hampton My mother's children Moj 2008 / 177
1
Hank dogs Bareback Moj 1998 / 54
Bella Hardy Battleplan Moj 2013 / 236
1
Hey Sammy Moj 2018 / 291
In the shadow of mountains Moj 2009 / 190
Night visiting Moj 2008 / 171
1
Songs lost & stolen Moj 2011 / 211
1
The dark peak and the white Moj 2012 / 225
John Harle & Marc Almond The Tyburn tree Moj 2014 / 246
Harp & A monkey War stories Moj 2016 / 273
Colin Harper Titanium flag Moj 2017 / 287
Emmylou Harris Red dirt girl Moj 2000 / 83
16
Jack Harris The wide afternoon Moj 2017 / 280
Sue Harris Pastorela Moj 2002 / 106
Martin Hayes & Dennis Cahill Live in Seattle Moj 1999 / 71
1
Martin Hayes The blue room Moj 2018 / 290
Martin Hayes & Dennis Cahill The lonesome touch Moj 1997 / 45
Heal & Harrow Heal & Harrow Moj 2022 / 342
Ray Hearne Broad street ballads Moj 2001 / 92
Hem I'm talking with my mouth (EP) Moj 2002 / 108
Jarlath Henderson Hearts broken, heads turned Moj 2016 / 270
Philip Henry & Hannah Martin Watershed Moj 2015 / 264
Megan Henwood Head, heart, hand Moj 2015 / 262
Making waves Moj 2011 / 215
Fay Hield Looking glass Moj 2010 / 203
Fay Hield & the Hurricane party Old Adam Moj 2016 / 268
Stephanie Hladowski & C. Joynes Thw wild wild berry Moj 2012 / 229
1
Jolie Holland Catalpa Moj 2004 / 123
Ben Hunter, Phil Wiggins & Joe Seamons A black & tan ball Moj 2017 / 283
Ashley Hutchings Burning bright Moj 2005 / 140
Grandson of Morris on Moj 2002 / 104
Paradise and thorns : Gloucester docks r... Moj 2019 / 304
Paul Hutchinson Petrichor Moj 2021 / 334
Imagined village Bending the dark Moj 2012 / 223
1
Empire & love Moj 2010 / 195
1
Incredible string band First girl I loved Moj 1998 / 58
Andy Irvine & Paul Brady Andy Irvine & Paul Brady Moj 2022 / 340
3
Andy Irvine Old dog long road : vol. 2 Moj 2021 / 333
Eileen Ivers Eileen Ivers & immigrant soul Moj 2003 / 114
Bert Jansch Avocet Moj 2009 / 188
5
Crimson moon Moj 2009 / 188
3
Crimson moon Moj 2000 / 81
3
Dazzling stranger Moj 2009 / 188
2
Downunder : live in Australia Moj 2009 / 188
1
Jack Orion Moj 2009 / 188
10
Jack Orion Moj 2015 / 264
10
L.A. turnaround Moj 2009 / 188
4
Living in the shadows Moj 2016 / 277
Nicola Moj 2016 / 271
1
Rosemary lane Moj 2009 / 188
6
The black swan Moj 2009 / 188
2
When the circus comes to town Moj 2009 / 188
1
Victor Jara Manifesto Moj 1998 / 60
1
Jiggerpipery The drift Moj 2003 / 112
John Wesley Harding Trad arr Jones Moj 1999 / 65
Robb Johnson Tony Blair : my part in his downfall Moj 2004 / 131
Bill Jones Panchpuran Moj 2001 / 90
1
Diana Jones Museum of Appalachia recordings Moj 2013 / 237
1
Song to a refugee Moj 2021 / 326
1
John Jones Never stop moving Moj 2015 / 264
Nic Jones Game, set and match Moj 2006 / 156
1
In search of Nic Jones Moj 1998 / 57
Penguin eggs Moj 2009 / 192
8
Penguin eggs Moj 2019 / 304
8
Wizz Jones Lucky the man Moj 2008 / 170
Cathy Jordan All the way home Moj 2012 / 224
Martyn Joseph 1960 Moj 2022 / 338
Evolved Moj 2009 / 184
Sanctuary Moj 2016 / 268
Vegas Moj 2008 / 172
Kan Sleeper Moj 2012 / 225
Kate in the Kettle Swimmings of the head Moj 2015 / 254
Lynne Heraud & Keith Kendrick Stars in my crown Moj 2001 / 90
James Keelaghan History : the first 25 years Moj 2015 / 255
Rose Kemp Glance Moj 2003 / 114
Bap Kennedy Lonely street Moj 2000 / 79
Nancy Kerr, James Fagan & Robert Harbro... Station house Moj 2008 / 177
Nancy Kerr Sweet visitor Moj 2014 / 250
The dark and light Moj 2002 / 104
Nancy Kerr & James Fagan Twice reflected sun Moj 2010 / 203
Keston cobblers club Almost home Moj 2017 / 283
Wildfire Moj 2015 / 262
Kila Lemonade & buns Moj 2001 / 95
Ian King Panic grass & fever few Moj 2010 / 195
1
Michael Weston King I didn't raise my boy to be a soldier Moj 2010 / 204
Benji Kirkpatrick Half a fruit pie Moj 2004 / 127
Hendrix songs Moj 2015 / 264
John Kirkpatrick Mazurka beserker Moj 2001 / 95
Kittiwakes Lofoten calling Moj 2010 / 195
Lisa Knapp Til april is dead : a garland of may Moj 2017 / 283
1
Wild and undaunted Moj 2007 / 159
1
Peter Knight & John Spiers Both in a tune Moj 2022 / 342
Peter Knight's Gigspanner big band Natural invention Moj 2020 / 320
1
Steve Knightley Cruel river Moj 2007 / 165
Kossoy sisters with Erik Darling Bowling green Moj 1998 / 51
KTB Bluebird Moj 2006 / 148
Lady Maisery Mayday Moj 2013 / 237
Seth Lakeman A pilgrim's tale Moj 2020 / 316
1
Ballads of the broken few Moj 2016 / 275
Freedom fields Moj 2006 / 149
1
Make your mark Moj 2022 / 339
The well-worn path Moj 2018 / 301
Word of mouth Moj 2014 / 244
Mary Jane Lamond Suas e! Moj 1997 / 44
Suas e! Moj 1999 / 64
Lankum Between the earth and sky Moj 2017 / 289
1
The livelong day Moj 2019 / 313
6
Last night's fun Tempered Moj 2004 / 127
Tempered Moj 2004 / 129
Abbie Lathe Avebury Moj 2004 / 122
Lau Arc light Moj 2009 / 187
Lau live Moj 2008 / 177
Midnight and closedown Moj 2019 / 304
Race the loser Moj 2012 / 229
1
Caroline Lavelle A distant bell Moj 2004 / 133
Sam Lee Ground of its own Moj 2012 / 225
1
Maurice Lennon Brian Boru Moj 2002 / 105
Levellers Static on the airwaves Moj 2012 / 225
Leveret Inventions Moj 2017 / 287
1
New anything Moj 2015 / 256
Lindisfarne Amigos Moj 2000 / 75
Back and fourth Moj 2000 / 75
Dance your life away Moj 2000 / 75
Sleepless nights Moj 2000 / 75
The news Moj 2000 / 75
Little miss Higgins Across the plains Moj 2011 / 211
A.L. Lloyd Bramble briars and beams of the sun : tr... Moj 2011 / 217
Ten thousand miles away Moj 2009 / 183
Sinéad Lohan No mermaid Moj 1998 / 60
Long notes In the shadow of Stromboli Moj 2012 / 220
Jez Lowe & the Bad pennies Wotcheor! Moj 2010 / 205
Lúnasa Otherworld Moj 1999 / 71
1
The merry sisters of fate Moj 2001 / 92
Dónal Lunny Coolfin Moj 1998 / 59
Ma Polaine's Great decline City of love Moj 2020 / 321
Mabon Live at the Grand pavilion Moj 2011 / 208
Ewan MacColl & Peggy Seeger Chorus from the gallows Moj 1999 / 62
Ewan MacColl, Peggy Seeger c.s. The ballad of John Axon Moj 2009 / 192
1
Ewan MacColl, Charles Parker & Peggy See... The radio-ballads Moj 1999 / 68
Catriona MacDonald Bold Moj 2000 / 77
Finlay MacDonald band Pressed for time Moj 2004 / 123
Kitty MacFarlane Namer of clouds Moj 2018 / 301
Maddy & the Girls Under the covers Moj 2006 / 148
Malinky Flower & iron Moj 2009 / 184
The unseen hours Moj 2006 / 148
Malinsky 3 ravens Moj 2002 / 108
Mama Crow coyote buffalo Moj 2009 / 184
Beverley Martyn The phoenix and the turtle Moj 2014 / 246
John Martyn Solid air Moj 2009 / 188
28
Karen Matheson The dreaming sea Moj 1996 / 37
Time to fall Moj 2002 / 101
Mawkin The fair Essex Moj 2007 / 159
Mawkin: Causley The awkward recruit Moj 2009 / 187
1
Ed McCurdy, Jack Elliott & Oscar Brand Bad men and heroes Moj 2010 / 204
1
John McCusker Goodnight Ginger Moj 2009 / 184
Yella hoose Moj 2009 / 184
McDermott's two hours versus Levellers Claws and wings Moj 2003 / 116
Michael McDonald Blue obsession Moj 2000 / 85
Steve McDonald Stone of destiny Moj 1999 / 62
Eleanor McEvoy If you leave Moj 2013 / 235
Out there Moj 2007 / 159
Kate & Anna McGarrigle French record Moj 2007 / 167
1
La vache qui pleure Moj 2004 / 127
1
Love over and over Moj 1997 / 48
Tell my sister Moj 2011 / 212
1
Ewan McLennan Borrowed songs Moj 2020 / 317
Rags & robes Moj 2010 / 203
1
The last bird to sing Moj 2012 / 225
Rory McLeod Gusto! Moj 2019 / 308
Mouth to mouth Moj 2000 / 82
1
Natalie McMaster My roots are showing Moj 1998 / 60
Mary McPartlan From mountain to mountain Moj 2016 / 270
Petticoat loose Moj 2008 / 175
1
The Holland handkerchief Moj 2004 / 127
Ralph McTell Hill of beans Moj 2019 / 313
National treasure Moj 2002 / 104
Somewhere down the road Moj 2010 / 205
The boy with a note : an evocation os th... Moj 2015 / 254
Megson In a box Moj 2014 / 248
Smoke of home Moj 2007 / 165
The longshot Moj 2010 / 201
Dogan Mehmet Gypsyhead Moj 2010 / 194
Siobhan Miller All is not forgotten Moj 2020 / 320
Mishra Reclaim Moj 2022 / 338
Anaïs Mitchell & Jefferson Hamer Child ballads Moj 2013 / 232
2
Christy Moore Burning times Moj 2006 / 148
1
Collection : part two Moj 1997 / 49
Lily Moj 2016 / 273
Listen Moj 2009 / 187
Live at Vicar street Moj 2002 / 108
On the road Moj 2018 / 291
Jim Moray Jim Moray Moj 2006 / 151
1
Sweet England Moj 2003 / 117
The outlander Moj 2019 / 313
1
Upcetera Moj 2016 / 277
1
Van Morrison Astral weeks Moj 2013 / 240
66
Born to sing : no plan B Moj 2013 / 240
3
Days like this Moj 2013 / 240
4
Duets : re-working the catalogue Moj 2015 / 258
Inarticulate speech of the heart Moj 2013 / 240
5
Van Morrison & the Chieftains Irish heartbeat Moj 2013 / 240
19
Van Morrison Moondance Moj 2013 / 240
45
Poetic champions compose Moj 2013 / 240
16
Saint Dominic's preview Moj 2013 / 240
22
Three chords and the truth Moj 2019 / 313
2
Veedon fleece Moj 2013 / 240
33
Versatile Moj 2018 / 291
What's wrong with this picture? Moj 2013 / 240
2
Pete Morton Casa Abierta Moj 2009 / 182
Swarthmoor Moj 2004 / 123
The frappin' and ramblin' Pete Morton Moj 2014 / 246
Paul Mounsey City of walls Moj 2003 / 113
Nahoo 3 : notes from the republic Moj 2000 / 75
Mouth music The order of things Moj 2005 / 139
The scrape Moj 2003 / 113
Lotte Mullan Plain Jane Moj 2010 / 203
Julie Murphy Black mountains revisited Moj 1999 / 70
Every bird that flies Moj 2016 / 273
1
Lilac tree Moj 2002 / 105
2
Andrew Murray Hell of high water Moj 2005 / 144
Fred Neil Bleecker & MacDougal Moj 2010 / 204
3
Mairéad Nesbitt Raining up Moj 2002 / 101
Randy Newman 12 songs Moj 2000 / 76
27
Born again Moj 2000 / 76
4
Randy Newman (creates something new unde... Moj 2000 / 76
15
Trouble in paradise Moj 2000 / 76
9
Muireann Nic Amhlaoibh Daybreak Moj 2006 / 153
Noah and the Whale The first days of spring Moj 2009 / 190
5
Ruth Notman Threads Moj 2008 / 171
Nyam nyam Hope of heaven Moj 2013 / 230
1
Tim O'Brien Chameleon Moj 2008 / 178
Maura O'Connell Wandering home Moj 1997 / 45
Maz O'Connor The longing kind Moj 2016 / 268
O'Hooley & Tidow Shadows Moj 2016 / 275
1
The fragile Moj 2012 / 220
The hum Moj 2014 / 246
1
Damien O'Kane & Ron Block Banjophonics Moj 2022 / 346
1
Lisa O'Neill Pothole in the sky Moj 2017 / 280
Sean O'Riarda & Ceoltoiri Cualann O Riada sa gaiety Moj 2004 / 131
Jackie Oates Gracious wings Moj 2022 / 349
Hyperboreans Moj 2009 / 193
1
Jackie Oates Moj 2007 / 159
1
Saturnine Moj 2011 / 215
1
The violet hour Moj 2008 / 175
1
Phil Ochs I ain't marchin' anymore Moj 2010 / 204
8
Live again! Moj 2016 / 276
Odetta At the gate of Horn Moj 1998 / 51
1
Old blind dogs The gab o mey Moj 2003 / 116
Oldham tinkers Sit thee down Moj 2002 / 108
Omega 3 Essential batty acids Moj 2008 / 171
1651 Cast a bell Moj 2001 / 90
Josephine Oniyama A smaller version of the real thing Moj 2002 / 108
Oysterband Deep dark ocean Moj 1997 / 46
Diamond son the water Moj 2014 / 244
Granite years (the best of 1986-1997) Moj 2000 / 85
1
Here I stand Moj 1999 / 69
Read the sky Moj 2022 / 342
1
Rise above Moj 2002 / 108
The big session : volume 1 Moj 2004 / 131
Tom & Ben Paley Paley & son Moj 2015 / 262
1
George Papavgeris Life's eyes Moj 2008 / 175
Niamh Parsons Loosen up Moj 1997 / 46
Patrick street Made in Cork Moj 1998 / 50
Patterson Dipper Unearthing Moj 2021 / 330
1
Tom Paxton 6 Moj 2010 / 204
1
Tom Paxton, Anne Hills & Bob Gibson Best of friends Moj 2004 / 125
Tom Paxton Comedians & angels Moj 2008 / 174
Peatbog Faeries Faerie stories Moj 2001 / 92
1
Bob Pegg The last wolf Moj 1997 / 40
Dave Pegg A box of Pegg's Moj 2007 / 168
Pentangle Finale Moj 2017 / 278
Sweet child Moj 2009 / 188
8
Siobhan Peoples & Murty Ryan Time on our hands Moj 2003 / 112
Grace Petrie Connectivity Moj 2022 / 340
Queer as folk Moj 2018 / 301
1
Pilgrim's way Wayside courtesies Moj 2011 / 215
Plainsong On air : the original and unreleased BBC... Moj 1998 / 52
Reinventing Richard : the songs of Richa... Moj 2015 / 263
Pogues Just look them straight in the eye and s... Moj 2008 / 179
1
Karine Polwart with Pippa Murphy A pocket of wind resistance Moj 2018 / 290
Karine Polwart This earthly spell Moj 2008 / 173
1
Will Pound A day will come Moj 2020 / 320
1
Michael Powers Prodigal son Moj 2009 / 192
3
Katherine Priddy The eternal rocks beneath Moj 2021 / 334
2
John Prine In spite of ourselves Moj 1999 / 73
5
Maddy Prior Arthur the King Moj 2001 / 90
Bib & Tuck Moj 2002 / 106
Lionhearts Moj 2003 / 116
Ravenchild Moj 1999 / 67
Proclaimers Let's hear it for the dogs Moj 2015 / 258
Kate Purcell Shadows of you Moj 2002 / 108
Qristina & Quinn Bachand Little hinges Moj 2015 / 262
1
Séamus Quinn & Rev Canon Hastings Slán le Loch Eirne Moj 2002 / 105
Rag foundation South by Southwest (EP) Moj 2001 / 93
Rainbow chasers Some colours fly Moj 2005 / 139
James Raynard Strange histories Moj 2005 / 144
1
Eddi Reader Vagabond Moj 2014 / 244
Colin Reid Swim Moj 2004 / 122
Tony Reidy A rough shot of lipstick Moj 2007 / 161
John Renbourn A maid in Bremen Moj 2021 / 334
John Renbourn & Wizz jones Joint control Moj 2016 / 275
John Renbourn Nobody's fault but mine : the John Renbo... Moj 2008 / 174
The attic tapes Moj 2015 / 264
1
Lou Rhodes One good thing Moj 2010 / 198
Jean Ritchie Singing the traditional songs of her Ken... Moj 2010 / 204
1
Simon Ritchie Melodeon mania Moj 1999 / 62
Alasdair Roberts A wonder working stone Moj 2013 / 231
1
Kathryn Roberts & Sean Lakeman Tomorrow will follow today Moj 2015 / 256
Ned Roberts Outside of my mind Moj 2017 / 283
Allie Robertson First things first Moj 2009 / 182
Helen Roche Shake the blossom early Moj 2005 / 135
Suzzy Roche Holy smokes Moj 1997 / 48
Suzzy Roche & Lucy Wainwright Roche I can still hear you Moj 2021 / 326
1
Carrie Rodriguez Seven angels on a bicycle Moj 2007 / 158
Eileen Rose At our tables Moj 2008 / 180
Long shot novena Moj 2002 / 100
Shine like it does Moj 2000 / 85
Tony Rose Bare bones Moj 1999 / 71
Exe Moj 2009 / 182
Leon Rosselson A proper state Moj 2008 / 174
Leon Rosselson & Robb Johnson The Lliberty tree Moj 2010 / 203
Run the jewels Run the jewels 3 Moj 2017 / 281
8
Runrig The stomping ground Moj 2001 / 92
Kate Rusby 20 Moj 2012 / 229
Hourglass Moj 1997 / 42
Little lights Moj 2001 / 91
1
Little lights Moj 2001 / 93
1
Make the light Moj 2011 / 208
Sleepless Moj 1999 / 68
4
Underneath the stars Moj 2003 / 119
Tom Rush Tom Rush Moj 2010 / 204
1
Voices Moj 2018 / 296
Greg Russell & Ciaran Algar The call Moj 2014 / 250
Utopia and wasteland Moj 2018 / 298
1
Tom Russell Folk hotel Moj 2017 / 287
Hotwalker Moj 2005 / 138
4
Wounded heart of America Moj 2007 / 167
Georgia Ruth Mai Moj 2020 / 317
Salsa Celtica The tall islands Moj 2014 / 246
Salt house Huam Moj 2020 / 317
Hannah Sanders & Ben Savage Awake Moj 2018 / 298
Ink of the rosy morning Moj 2022 / 344
1
Saw doctors The cure Moj 2006 / 148
Emily Scott Robinson American siren Moj 2022 / 338
Mike Seeger & Peggy Seeger Fly down little bird Moj 2011 / 213
Peggy Seeger Everything changes Moj 2014 / 250
1
First farewell Moj 2021 / 330
1
Three score and ten : 70th birthday cele... Moj 2007 / 164
Pete Seeger The complete Bowdoin college concert 196... Moj 2012 / 225
Sharon Shannon Each little thing Moj 1997 / 41
Libertango Moj 2003 / 119
1
Spellbound : the very best of Moj 1999 / 63
The Diamond mountain sessions Moj 2000 / 85
1
Tunes Moj 2005 / 139
Eilidh Shaw Heepirumbo Moj 1999 / 69
Shee Decadence Moj 2010 / 205
Andy Sheppard & Steve Lodder Moving image Moj 1997 / 38
Shooglenifty Acid croft : vol. 9 Moj 2021 / 326
The arms dealer's daughter Moj 2003 / 117
Troots Moj 2007 / 161
Show of hands Arrogance, ignorance and greed Moj 2010 / 194
Centenary : words and music of the Great... Moj 2014 / 250
Cold frontier Moj 2001 / 92
Country life Moj 2004 / 123
The long way home Moj 2016 / 268
Wake the union Moj 2013 / 230
Witness Moj 2006 / 153
1
Simon and Garfunkel Old friends Moj 1997 / 49
1
Martin Simpson & Dom Flemons Ever popular favourites Moj 2017 / 278
Martin Simpson Home recordings Moj 2021 / 327
1
Kind letters Moj 2005 / 139
Prodigal son Moj 2007 / 166
1
Purpose + grace Moj 2011 / 215
2
Righteousness & humidity Moj 2003 / 119
Rooted Moj 2019 / 312
Trails & tribulations Moj 2017 / 287
True stories Moj 2009 / 190
2
Sin É Deep water drop off Moj 1999 / 71
It's about time Moj 1997 / 49
Skilda 13 dreams Moj 2004 / 122
Skylark Raining bicycles Moj 1996 / 37
Emily Slade Shire boy Moj 2001 / 95
Emily Smith & Jamie McClennan Adoon winding nith Moj 2010 / 195
Emily Smith Echoes Moj 2014 / 244
Traveller's joy Moj 2011 / 208
John Smith Hummingbird Moj 2018 / 301
1
Map or direction Moj 2010 / 195
Snakefarm Songs from my funeral Moj 1999 / 69
Solas Another day Moj 2004 / 123
Reunion : a decade of Solas Moj 2006 / 153
Southern tenant folk union Pencaitland Moj 2011 / 213
The new farming scene Moj 2010 / 201
John Spiers & Jon Boden Bellow Moj 2003 / 116
Spiers and Boden Moj 2006 / 146
1
Vagabond Moj 2008 / 177
Davey Spillane The sea of dreams Moj 1999 / 62
Spiro Lightbox Moj 2009 / 190
1
Spook of the Thirteenth Lock The brutal here and now Moj 2013 / 231
Devon Sproule Don't hurry for heaven! Moj 2009 / 187
1
Starless Starless Moj 2016 / 273
Steeleye span Bloody men Moj 2007 / 161
Horkstow grange Moj 1999 / 63
Now we are six again Moj 2012 / 220
The journey Moj 2000 / 74
Cat Stevens Majikat : Earth tour 1976 (dvd) Moj 2004 / 130
Savourna Stevenson Calman the dove Moj 1998 / 53
Al Stewart 24 carrots Moj 1997 / 49
2
Last days of the century Moj 1997 / 49
Live at the Roxy Moj 1997 / 49
Andy M. Stewart Donegal rain Moj 1998 / 50
Stick in the wheel Follow them true Moj 2018 / 291
1
From here Moj 2015 / 264
2
From here : English folk field recording... Moj 2017 / 280
Storm chorus Died for love Moj 2019 / 304
Strawbs 40th anniversary : vol. 1 Strawberry fay... Moj 2011 / 206
40th anniversary : vol. 2 Rick Wakeman &... Moj 2011 / 206
Live at the BBC Moj 2010 / 202
Mícheál Ó Súilleabháin Templum Moj 2001 / 95
Dave Swarbrick Raison d'être Moj 2010 / 203
Sam Sweeney The unfinished violin Moj 2018 / 301
1
Laurel Swift & Friends Beam Moj 2004 / 127
June Tabor A quiet eye Moj 1999 / 71
2
Always Moj 2005 / 138
An echo of hooves Moj 2003 / 119
1
Apples Moj 2007 / 162
1
Aqaba Moj 2009 / 192
5
Ashore Moj 2011 / 208
2
At the wood's heart Moj 2005 / 145
1
June Tabor & Oysterband Ragged kingdom Moj 2011 / 215
2
Heidi Talbot Sing it for a lifetime Moj 2022 / 346
John Tams Home Moj 2002 / 108
The reckoning Moj 2005 / 144
1
Tannahill weavers Epona Moj 1999 / 62
Cyril Tawney Man of honour Moj 2013 / 237
Allan Taylor Colour to the moon Moj 2001 / 88
Téada Inné amárach Moj 2006 / 156
1
10.000 Maniacs Love among the ruins Moj 1997 / 48
Tensheds Crazy beautiful Moj 2011 / 206
Ruth Theobald Dear lamp love moth Moj 2013 / 237
Ruth Theodore Cactacus Moj 2016 / 275
1
Danny Thompson Connected Moj 2013 / 230
Linda Thompson Give me a sad song Moj 2001 / 93
Richard Thompson Acoustic classics Moj 2014 / 250
1
Dream attic Moj 2010 / 202
2
Electric Moj 2013 / 232
2
Live in Providence (dvd) Moj 2005 / 138
The old kit bag Moj 2003 / 111
1
Walking on a wire Moj 2009 / 190
1
3 daft monkeys The antiquated & the arcane Moj 2011 / 208
Kathryn Tickell Debateable lands Moj 1999 / 69
Kathryn Tickell & the Side Moj 2014 / 253
Strange but true Moj 2007 / 161
The gathering Moj 1997 / 43
Martha Tilston Bimbling Moj 2005 / 135
The sea Moj 2015 / 254
Steve Tilston Reaching back : the life & music of Stev... Moj 2007 / 166
Steve Tilston & Jez Lowe The Janus game Moj 2017 / 279
Steve Tilston Truth to tell Moj 2015 / 264
Treacherous orchestra Grind Moj 2015 / 256
Trú No fixed abode Moj 2021 / 334
1
Tyde Tyde Moj 2010 / 201
Uiscedwr Everywhere Moj 2004 / 129
Under one sky Under one sky Moj 2009 / 184
Rachel Unthank & the Winterset Cruel sister Moj 2005 / 141
1
The bairns Moj 2007 / 165
4
Unthanks Diversions : vol. 2 Moj 2012 / 227
Diversions : vol. 4 The songs and poems ... Moj 2017 / 284
1
Here's the tender coming Moj 2009 / 192
3
Last Moj 2011 / 209
2
Lines Moj 2019 / 304
Mount the air Moj 2015 / 256
1
Unusual suspects Big like this Moj 2011 / 211
Tim Van Eyken Stiffs lovers holymen thieves Moj 2006 / 153
1
Dave Van Ronk Down in Washington square : the Smithson... Moj 2014 / 244
Patty Vetta & Alan Franks Ladders of daylight Moj 1999 / 62
Waifs Up all night Moj 2003 / 117
Loudon Wainwright III High wide & handsome : the Charlie Poole... Moj 2009 / 191
2
Lifetime achievement Moj 2022 / 346
1
Wainwright sisters Songs in the dark Moj 2015 / 265
1
Jake Walton and Eric Liorzou Emain Moj 2001 / 88
Lucy Ward Pretty warnings Moj 2018 / 298
Huw Warren A barrel organ far from home Moj 1998 / 50
Waterson : Carthy Broken ground Moj 1999 / 70
Common tongue Moj 1997 / 41
Fishes & fine yellow sand Moj 2004 / 129
Holy heathens and the old green man Moj 2007 / 159
1
Waterson family Live at Hull truck (dvd) Moj 2011 / 215
Lal Waterson & Oliver Knight A bed of roses Moj 1999 / 69
Lal & Mike Waterson Bright Phoebus Moj 2002 / 106
8
Lal Waterson & Oliver Knight Once in a blue moon Moj 2009 / 192
3
Marry Waterson & Oliver Knight Hidden Moj 2012 / 229
The days that shaped me Moj 2011 / 210
1
Norma Waterson & Eliza Carthy with the G... Anchor Moj 2018 / 296
2
Norma Waterson Bright shiny morning Moj 2000 / 85
Watersons Frost and fire : a calendar of ritual an... Moj 2007 / 164
6
Frost and fire : a calendar of ritual an... Moj 2009 / 192
6
Mighty river of song Moj 2004 / 124
2
Sound, sound your instruments of joy Moj 2007 / 164
Waz! Waz! Moj 1998 / 52
We banjo 3 Gather the good Moj 2015 / 254
String theory Moj 2017 / 278
Whapweasel Relentless Moj 2003 / 119
Chris While & Julie Matthews Perfect mistake Moj 2004 / 125
Piecework Moj 1998 / 53
Andy White Compilation Moj 1998 / 61
Josh White Josh White sings ballads and blues Moj 2010 / 204
1
Gail Williams Women of a certain age Moj 2005 / 135
Robin Williamson Ring dance Moj 1998 / 56
Wilson & Swarbrick Lion rampant Moj 2014 / 248
Witches of Elswick Hell's belles Moj 2005 / 144
Chris Wood Handmade life Moj 2010 / 195
None the wiser Moj 2013 / 237
So much to defend Moj 2017 / 280
The lark descending Moj 2005 / 141
1
Trespasser Moj 2008 / 171
2
Chris Wood, Roger Wilson & Martin Carthy Wood Wilson Carthy Moj 1999 / 62
Woodbine & Ivy band The Woodbine & Ivy band Moj 2012 / 220
Roddy Woomble My secret is my silence Moj 2006 / 154
XTC Homespun Moj 1999 / 73
Ye vagabonds Nine waves Moj 2022 / 346
1
Yoriyos Bury my heart at Wounded knee Moj 2007 / 159
Yorkston, Thorne & Khan Everything sacred Moj 2016 / 268
James Yorkston & the Big eyes family pla... Folk songs Moj 2009 / 190
Young 'uns Never forget Moj 2014 / 246
Strangers Moj 2017 / 287
1
The ballad of Johnny Longstaff Moj 2019 / 304
Neil Young Storytone Moj 2014 / 253
1
The Monsanto years Moj 2015 / 261
1

Zoeken

Artiest
Album
Recensent
Album met sterren
Album x keer genoemd
Album op jaar
Tijdschrift opvragen
Combineer lijsten
Combineer lijsten tot eigen canon

Bekijk recensenten
Zoek ahv genre of kenmerk